GRUPPROLLERNA

För en välfungerande grupp krävs många olika personligheter. För att analysera vilka roller som finns tillgängliga i en grupp, och vilka som kan behövas, är Belbins Roller effektiva. Alla dessa roller har olika karaktäristiska drag, och många är essentiella för en välfungerande grupp. Att kategorisera medlemmarna i gruppen efter vilka roller de har är en bra strategi för att hitta bristpunkter.

Vår grupp består av endast 3 medlemmar, men vi innehar ändå nästan alla Belbins Roller. Martin är en innovatör, men främst vår specialist. Han besitter all den kunskap som krävs för detta komplicerade projekt. David har de karaktäristiska dragen för en ordförande, kritiker och en slutförare. Det betyder att han håller koll på att alla får tala, kritiserar idéer så de blir realistiska samt ser till att idéer blir verklighet. Erik är vår diplomat samt undersökare. Han ser till att relationerna inom gruppen håller samt utforskar alltid nya möjligheter.

Belbins Roller förklarar varför vi är en så välfungerande grupp. Som det går att förstå kompletterar våra roller varandra, alltså vi har roller som samverkar väldigt väl. Exempelvis till varje innovatör krävs en kritiker, till varje innovatör krävs en undersökare och i alla grupper krävs en diplomat samt en specialist.

Vid pennan, David Svensson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *