ELLÄRANS GRUNDER

För att bygga en elbil krävs kunskap, och för att förmedla kunskapen krävs välgrundad terminologi. En stor del av kunskapen och terminologin fokuseras runt elektroniken. Så för att vi ska få andra att förstå mer om elbilarnas nya och trendsättande gren inom marknaden ska vi förklara några fundamentala begrepp.

De tre mest relevanta begreppen inom ellära är spänning, ström och effekt. Spänning är en fysikalisk storhet som mäts i enheten volt och är ett mått på skillnaden i potentiell energi hos laddade partiklar i en krets. Ström är ett mått på hur många elektroner eller laddningar som passerar i ett medium och mäts i enheten ampere. Effekt är också ett viktigt begrepp och är ett mått på hur mycket energi ett system alstrar varje sekund och mäts i enheten Watt. Vidare är effekt matematiskt definierat som produkten av ström och spänning.

Kombinerar man dessa tre definitioner kommer man lätt till insikten att om spänningen är hög så har varje laddning större effekt än om spänningen var låg då laddningarnas potentiella energi är lägre i det fallet. Alltså kan man nå hög effekt antingen genom att låta en låg ström passera genom en högspänd krets eller tvärtom. Ofta är det säkrare att ha ett system med låg spänning och hög ström då det är svårare för strömmen, oavsett styrka, att passera genom kroppen.

Martin Svärdsjö vid pennan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *