Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor eller intresse angående projektet!

Team Projekt Kraftvagn:
kraftvagn@jhg.nu

David Svensson:
david@superus.se

Erik Sundvall:
erik.sundvall@jhg.nu

Martin Svärdsjö:
martin.svardsjo@jhg.nu